You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Komisija nespēja apstiprināt, ka ir saņēmusi pārkāpuma sūdzību par jautājumiem, kas saistīti ar ES līdzekļu atsaukšanu tūrisma objekta būvniecībai Itālijā