You have a complaint against an EU institution or body?

Kā Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) izskatīja sūdzību par apgalvoto taisnīguma trūkumu jauno speciālistu iepriekšējas atlases procedūrā deleģēšanas programmā