You have a complaint against an EU institution or body?

Kā Eiropas Komisija izskatīja pieprasījumu par publisku piekļuvi Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) rīkotā atklātā konkursa dokumentiem