You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD – delegācijas Vašingtonā, ASV) nespēja atbildēt uz saraksti par praksi, kas bija jāatliek un kura tika atcelta Covid-19 dēļ