You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Komisijas nespēja rīkoties pēc sūdzības par pārkāpumu pret Spāniju saņemšanas par terminētu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu Spānijas valsts sektorā