You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Komisijas nespēja atbildēt uz lūgumu nodrošināt publisku piekļuvi dokumentiem par ES sagatavotību un reaģēšanas plānošanu nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu gadījumā