You have a complaint against an EU institution or body?

Kā Eiropas Komisija izskatīja pieprasījumu par publisku piekļuvi sarakstei ar dalībvalstu iestādēm par medicīnisko masku izplatīšanu Covid-19 pandēmijas kontekstā