You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Banku iestādes (EBI) atteikums piešķirt publisku piekļuvi Uzraudzības padomes balsojumam un debatēm par to, ka uzraudzītās bankas, iespējams, pārkāpušas ES tiesību aktus