You have a complaint against an EU institution or body?

ES delegācijas šķietamā nespēja sniegt atbildi uz pieprasījumu par zaudējumu atlīdzināšanu bijušajam darbiniekam