You have a complaint against an EU institution or body?

Kopienas Augu šķirņu biroja atteikums pieņemt pieteikumu IT nodaļas vadītāja atlases procedūras ietvaros