You have a complaint against an EU institution or body?

Komisija un nepietiekami pasākumi, kas veikti situācijas uzlabošanai zinātniskajiem līdzstrādniekiem Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajās darbībās Covid-19 krīzes laikā