You have a complaint against an EU institution or body?

Tas, kā Eiropas Komisija izskatīja sūdzību par to, kā Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par demokrātiju un demogrāfiju publiski reaģēja uz kritisku atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos

Modalités de traitement, par la Commission européenne, d’une plainte concernant la manière dont le vice-président de la Commission chargé de la démocratie et de la démographie a réagi publiquement aux critiques des médias.