You have a complaint against an EU institution or body?

Izmeklēšanas pamatā ir sūdzība, kurā apgalvots, ka Eiropols neuztur pienācīgu publisku reģistru

Eiropas Ombuds ir uzsācis izmeklēšanu par to, kā Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols) reģistrē dokumentus saistībā ar tās pienākumiem saskaņā ar ES noteikumiem par publisku piekļuvi dokumentiem.