You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Ombuds ir uzsācis izmeklēšanu par to, kā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) reģistrē dokumentus saistībā ar tās pienākumiem saskaņā ar ES noteikumiem par publisku piekļuvi dokumentiem