You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Ārējās darbības dienesta nespēja atbildēt uz prasību atlīdzināt komandējuma izdevumus, kas kļūdaini samaksāti citai personai ar tādu pašu vārdu