You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Komisijas nespēja atbildēt uz e-pastu par pārkāpumu sūdzībām, kas attiecas uz profesionālo kvalifikāciju atzīšanu Rumānijā

The European Commission’s failure to reply to an e-mail regarding infringement complaints on the recognition of professional qualifications in Romania.