You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Komisijas atteikums nodrošināt publisku piekļuvi dokumentiem, kas saistīti ar bijušā Komisijas nodaļas vadītāja darbu, kurš pašreiz darbojas kā lobists — GESTDEM 2019/4113