You have a complaint against an EU institution or body?

Veids, kā Eiropas Savienības Padomes ir izskatījusi pieprasījumu piekļuvei dokumentiem sakarā ar Ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Krievijas federāciju par Nord Stream II cauruļvada ekspluatāciju