You have a complaint against an EU institution or body?

Pārmetums Eiropas Komisijai par procedūras nesākšanu pret Bangladešu, lai to uz laiku izslēgtu no ES vispārējās preferenču sistēmas