You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) nespēja savā tīmekļa vietnē izveidot krāpšanas paziņojuma veidlapu tā, lai tā būtu pieejamu personām ar redzes traucējumiem