You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Ārējās darbības dienesta atteikums piešķirt pilnīgu publisku piekļuvi Pasaules tehnoloģiju komitejas sanāksmju rakstiskajiem ierakstiem

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.