You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Personāla atlases biroja veikta kandidāta izslēgšana no personāla atlases procedūras ES civildienesta ierēdņu pieņemšanai darbā komunikācijas jomā, to pamatojot ar neatbilstību kritērijiem