You have a complaint against an EU institution or body?

Europos investicijų banko (EIB) atsisakymas suteikti galimybę visuomenei susipažinti su EIB bankui pateikta Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ataskaita ir administracine rekomendacija dėl įmonei „Volkswagen Group“ suteiktos paskolos, taip pat su EIB vidaus dokumentais, susijusiais su ataskaita ir rekomendacija

Europos investicijų banko (EIB) atsisakymas suteikti galimybę visuomenei susipažinti su EIB bankui pateikta Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ataskaita ir administracine rekomendacija dėl įmonei „Volkswagen Group“ suteiktos paskolos, taip pat su EIB vidaus dokumentais, susijusiais su ataskaita ir rekomendacija.