You have a complaint against an EU institution or body?

Ispanijos banko „Banco Popular“ akcininkų, kurie mano, kad pagal Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamentą (ES) Nr. 806/2014 jie yra suinteresuotosios šalys, prašymų leisti susipažinti su dokumentais nagrinėjimas Bendroje pertvarkymo valdyboje

Ispanijos banko „Banco Popular“ akcininkų, kurie mano, kad pagal Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamentą (ES) Nr. 806/2014 jie yra suinteresuotosios šalys, prašymų leisti susipažinti su dokumentais nagrinėjimas Bendroje pertvarkymo valdyboje.