You have a complaint against an EU institution or body?

Commission's alleged failure to carry out a human rights impact assessment of the envisaged EU-Vietnam free trade agreement

Sprendimas

byloje 1409/2014/MHZ dėl to, kad Europos Komisija neatliko ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo išankstinio poveikio žmogaus teisėms vertinimo

Byla susijusi su klausimu, ar Europos Komisija, derėdamasi dėl laisvosios prekybos susitarimo su Vietnamu sudarymo, turėjo atlikti poveikio žmogaus teisėms vertinimą. Skundo pateikėjai mano, kad toks vertinimas reikalingas, o Komisija laikėsi pozicijos, kad jis nereikalingas, nes 2009 m. buvo atliktas siūlomo ES ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) laisvosios prekybos susitarimo, kuris apėmė ir Vietnamą, poveikio tvarumui vertinimas.

Ombudsmenė padarė išvadą, jog tai, kad Komisija Vietnamo atžvilgiu neatliko konkretaus poveikio žmogaus teisėms vertinimo, yra netinkamo administravimo atvejis.  2015 m. kovo mėn. ji rekomendavo Komisijai daugiau nedelsiant šį vertinimą atlikti.

Komisija atsisakė. Ji teigė, kad tas pats tikslas pasiektas jos su prekyba nesusijusiomis politikos priemonėmis ir partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatomis dėl žmogaus teisių.

Ombudsmenė nesutiko ir pabrėžė specialius poveikio žmogaus teisėms vertinimo priemonės ypatumus. Kadangi per tą laiką susitarimas buvo sudarytas, ombudsmenė bylą baigė pateikdama kritinę pastabą.