You have a complaint against an EU institution or body?

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas neatsakė į laišką dėl tariamai pavėluotos nuomonės dėl skundo dėl administracinio tyrimo Eurojuste