You have a complaint against an EU institution or body?

Kaip Europos investicijų bankas (EIB) nagrinėjo prašymą leisti visuomenei susipažinti su jo finansuojamo projekto, susijusio su Lenkijos elektros energijos skirstymo tinklo modernizavimu, santrauka