You have a complaint against an EU institution or body?

Kaip Europos Komisija nagrinėjo prašymą leisti visuomenei susipažinti su dokumentu, susijusiu su jos pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl dirbtinio intelekto