You have a complaint against an EU institution or body?

Kaip Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji įstaiga (HaDEA) nagrinėjo prašymus suteikti visuomenei informaciją ir galimybę susipažinti su dokumentais, susijusiais su ES finansuojamu projektu ir jo atitiktimi ES gairėms dėl Izraelio subjektų ir jų vykdomos veiklos finansavimo Okupuotoje Palestinos Teritorijoje