You have a complaint against an EU institution or body?

Europos Parlamentas neatsakė į administracinį skundą dėl jo sprendimo pakeisti sutarties, pagal kurią buvo įdarbintas konferencijų vertėjas žodžiu, pobūdį