You have a complaint against an EU institution or body?

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA) neatsakė į užklausą, kurioje reiškiamas susirūpinimas agentūros apribojimų taikymu Rusijai įsiveržus į Ukrainą