You have a complaint against an EU institution or body?

Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA) neatsakė į elektroninį laišką dėl lyčių pusiausvyros iniciatyvoje „Europos kibernetinio saugumo iššūkis“