You have a complaint against an EU institution or body?

Europos Komisija nesiėmė veiksmų dėl skundo dėl pažeidimo prieš Ispaniją dėl piktnaudžiavimo terminuotomis darbo sutartimis Ispanijos viešajame sektoriuje