You have a complaint against an EU institution or body?

Kaip Europos Komisija išnagrinėjo prašymą leisti visuomenei susipažinti su jos ir valstybės narės valdžios institucijų susirašinėjimu dėl medicininių kaukių platinimo COVID-19 pandemijos kontekste