You have a complaint against an EU institution or body?

Europos bankininkystės institucija (EBI) neleido visuomenei susipažinti su savo Europos priežiūros institucijos balsavimo rezultatais ir diskusijomis dėl tariamo nacionalinių priežiūros institucijų įvykdyto ES teisės pažeidimo