You have a complaint against an EU institution or body?

Europos Komisijos pateikto prašymo leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su veislinių galvijų vežimu į ES nepriklausančias šalis, nagrinėjimo laikas