You have a complaint against an EU institution or body?

Tyrimas grindžiamas skundu, kuriame teigiama, kad Europolas neturi tinkamo viešo registro

Europos ombudsmenas pradėjo tyrimą, kaip Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) registruoja dokumentus vykdydama savo įsipareigojimus pagal ES taisykles dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais.