You have a complaint against an EU institution or body?

Europos ombudsmenas pradėjo tyrimą, kaip Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) registruoja dokumentus vykdydama savo įsipareigojimus pagal ES taisykles dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais