You have a complaint against an EU institution or body?

Europos Komisijos neatsakymas į e. laišką, susijusį su skundu dėl pažeidimo atliekant profesinių kvalifikacijų pripažinimą Rumunijoje

The European Commission’s failure to reply to an e-mail regarding infringement complaints on the recognition of professional qualifications in Romania.