You have a complaint against an EU institution or body?

Europos Komisijos įtariamas neatsakymas į korespondenciją, susijusią su skundu dėl galimų ES viešųjų pirkimų teisės pažeidimų vykdant Hamburgo Altonos geležinkelio stoties statybos darbus