You have a complaint against an EU institution or body?

Europos gynybos agentūra atsisakė leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su pasiūlymų dėl ES gynybos srities mokslinių tyrimų parengiamųjų veiksmų etikos aspektų vertinimu