You have a complaint against an EU institution or body?

Kandidato profesinės patirties vertinimas per Europos personalo atrankos tarnybos surengtą ES darbuotojų atrankos procedūrą siekiant atrinkti administratorius archyvarų ir įrašų tvarkymo srityje

Kandidato profesinės patirties vertinimas per Europos personalo atrankos tarnybos surengtą ES darbuotojų atrankos procedūrą siekiant atrinkti administratorius archyvarų ir įrašų tvarkymo srityje.