You have a complaint against an EU institution or body?

Modalità con le quali la Banca europea per gli investimenti divulga informazioni ambientali in relazione a progetti finanziati che sono realizzati da intermediari

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.