You have a complaint
against an EU institution or body?

Commission's alleged failure to carry out a human rights impact assessment of the envisaged EU-Vietnam free trade agreement

Határozat

az EU–Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás előzetes emberi jogi hatásvizsgálatának az Európai Bizottság általi elmulasztásáról szóló 1409/2014/MHZ ügyről

Az ügy azzal foglalkozott, hogy az Európai Bizottságnak a Vietnammal kötendő szabadkereskedelmi megállapodásról folytatott tárgyalásai keretében kellett volna-e emberi jogi hatásvizsgálatot végeznie. A panaszosok úgy vélték, hogy szükség lett volna ilyen vizsgálatra, ezzel szemben a Bizottság azon az állásponton volt, hogy a vizsgálat nem szükséges, mivel 2009-ben már elvégezték a javasolt EU/ASEAN szabadkereskedelmi megállapodás fenntarthatósági hatásvizsgálatát, és ez Vietnamra is kiterjedt.

Az ombudsman arra a megállapításra jutott, hogy a kifejezetten Vietnamra vonatkozó egyedi emberi jogi hatásvizsgálat elmulasztásával a Bizottság hivatali visszásságot követett el.  2015. márciusban azt ajánlotta a Bizottságnak, hogy további késlekedés nélkül végezzen el egy ilyen vizsgálatot.

A Bizottság elutasította. Azzal érvelt, hogy a „nem kereskedelmi jellegű politikai eszközök” és a partnerségi és együttműködési megállapodásban szereplő emberi jogi záradékok ugyanazt a célt érik el.

Az ombudsman nem értett egyet ezzel, és ennek jelzésekor nyomatékosította az emberi jogi hatásvizsgálati eszköz elválaszthatatlan sajátosságait. Mivel a megállapodást időközben megkötötték, az ombudsman egy kritikai megjegyzéssel lezárta az ügyet.