You have a complaint against an EU institution or body?

Az Európai Beruházási Bank által finanszírozott, közvetítők által végrehajtott projektekkel kapcsolatos környezeti információk EBB általi közzétételének módja

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.