You have a complaint against an EU institution or body?

Odbijanje Europske investicijske banke (EIB) da odobri javni pristup izvješću i administrativnoj preporuci Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) koje je poslano EIB-u o kreditu odobrenom grupi Volkswagen i internim dokumentima EIB-a o izvješću i preporuci

Odbijanje Europske investicijske banke (EIB) da odobri javni pristup izvješću i administrativnoj preporuci Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) koje je poslano EIB-u o kreditu odobrenom grupi Volkswagen i internim dokumentima EIB-a o izvješću i preporuci.