You have a complaint against an EU institution or body?

Način na koji je Jedinstveni sanacijski odbor riješio zahtjeve za pristup dokumenata od dioničara španjolske banke Banco Popular koji su se smatrali zainteresiranim stranama u skladu s Uredbom 806/2014 o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu

Način na koji je Jedinstveni sanacijski odbor riješio zahtjeve za pristup dokumenata od dioničara španjolske banke Banco Popular koji su se smatrali zainteresiranim stranama u skladu s Uredbom 806/2014 o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu.