You have a complaint against an EU institution or body?

Odbijanje Europske komisije da omogući javni pristup dokumentima koji se odnose na njezinu procjenu učinka u vezi sa zakonodavnim prijedlogom o suzbijanju i borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece