You have a complaint against an EU institution or body?

Odbijanje Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) da omogući potpuni javni pristup dokumentima o dijalogu između EU-a i Izraela o protuterorizmu