You have a complaint against an EU institution or body?

Način na koji je Europska komisija postupila sa zahtjevom za javni pristup dokumentima koji se odnose na njezin zakonodavni prijedlog o umjetnoj inteligenciji